ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
The Nakhonratchasima Juvenile and Family Court

   

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ห้องพิจารณาคดี  google meet
ห้องพิจารณาคดีที่ 1  
ห้องพิจารณาคดีที่ 2
ห้องพิจารณาคดีที่ 3
ห้องพิจารณาคดีที่ 4
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์
ห้องศูนย์ให้คำปรึกษา

 

 

                              ระบบ E-Learning สำนักงานศาลฯ     ระบบ E-Learning สำนักงานศาลฯ     

การไต่สวนมรดกผ่าน Line Application

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งเวรปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินงานคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

สนใจรับชมคลิ๊กได้    

วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานคลีนีกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สนใจรับชมคลิ๊ก  

 

  

  

    

วิธีการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

    

  

  

  

  

   

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image